Chùa Suối Tắm
Ngôi chùa tọa lạc bên dòng suối, tương truyền là nơi Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuống tắm, gột sạch bụi trần trước khi vào Yên Tử tu hành.

Từ chùa Bí Thượng, qua đường 18A, đi chừng 4km, vượt dốc Cửa Ngăn (nơi ngăn cách trần gian và cảnh Phật), du khách đến thăm chùa Suối Tắm.


 Ngôi chùa tọa lạc bên dòng suối, tương truyền là nơi Thượng hoàng Trần Nhân Tông xuống tắm, gột sạch bụi trần trước khi vào Yên Tử tu hành. Suối được mang tên Suối Vua Tắm (gọi tắt là Suối Tắm).


 Bên suối xưa có một ngôi miếu nhỏ thờ Thánh Hoàng Nguyệt Nga [2] được sắc phong là phúc đẳng thần trấn giữ cửa rừng.


"Nhác trông thấy miếu con con
Bước xuống Suối Tắm đâu còn trần ai"[3]


 Năm 1928, nhà tư sản Bạch Thái Bưởi mở lò khai thác than ở khu vực núi này. Để tạ thần núi, ông cùng vợ cho xây lại ngôi miếu to đẹp hơn.


 Trong kháng chiến, chùa Cầm Thực bị giặc Pháp phá hủy. Chuông, tượng, đồ thờ của chùa được chuyển xuống miếu này. Miếu trước thờ Thần, sau thờ Phật thành chùa. Quanh chùa vườn cây trái xum xuê. Tán lá cây đa cổ thụ rợp mái chùa.


  Năm 2009, một ngôi chùa mới đã được xây dựng với quy mô lớn bên ngôi chùa-miếu cũ. Chùa gồm Chính Điện và Nhà Tổ, thờ các ngôi tượng Phật theo nghi thức thờ tự chùa miền Bắc Việt Nam [4] và thờ bảo tượng Tam Tổ Trúc Lâm.


  Theo lộ trình hành hương vào Yên Tử, chùa Suối Tắm là nơi gột sạch bụi trần cho thân thanh tịnh trước khi vào Cõi Phật.

----------

[2] Em gái Quận He Nguyễn Hữu Cầu, một lãnh tụ nông dân khởi nghĩa ở thế kỷ XVIII

[3] Trích bài Du xuân Yên Tử (tác giả khuyết danh), sáng tác dưới thời Vua Khải Định (1916-1925).

[4] Hệ thống tượng thờ ở gian hậu cung (nhìn từ ngoài vào): Hàng trên cùng là Tam thế Phật / Hàng thứ 2:  Di - Đà Tam tôn / Hàng thứ 3: Nhất Phật nhị Tôn giả / Hàng thứ 4: Quan Âm Chuẩn Đề / Hàng thứ 5: Tòa Cửu Long. Ở Tiền đường: Phía bên phải là ban thờ Đức Ông; bên trái là ban thờ đức Thánh Hiền. Hai bên tả hữu thờ hai tượng Hộ pháp: Khuyến Thiện, Trừng Ác.