Vận chuyển
Ôtô
Xe điện
Dịch vụ xe điện được cung cấp để phục vụ cho khách di chuyển từ bãi gửi xe vào nhà ga cáp treo 1.
Giá vé: 15,000 VNĐ/lượt